Oorsig

Die Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe (Pharmacen™) is ‘n navorsingsentiteit met ‘n duidelik afgebakende fokus.  Ons programme is in lyn met nasionale prioriteite en het ook ‘n internasionale navorsingsimpak.  Pharmacen™ bestaan tans uit drie programme, naamlik:

 • Neurowetenskappe en Neuroterapie;
 • Geneesmiddelaflewering; asook
 • Geneesmiddelontdekking. 

Ons hoofaktiwiteite resorteer onder die volgende navorsings- en funksionele groepe:

 • Dieremodelle vir angs/stressversteurings (MNR Eenheid), 
 • Nuwe geneesmiddelontwikkeling in neurobeskerming,
 • Inheemse kennis: Phyto-chemie en etno-farmakologie,
 • Bio-farmaseutika en geneesmiddelafleweringsisteme;
 • Vastetoestand farmaseutiese innovasie en nanotegnologie;
 • Kosmeseutiese navorsing;
 • Analitiese tegnologie laboratorium; en die
 • Laboratorium vir toegepaste molekulêre biologie.