Administratiewe Beampte
Laboratorium Helper
Senior Lektor
Navorsingsprofessor
Besoekende Navorsingsprofessor
Medeprofessor: Navorsing
Medeprofessor: Navorsing
Medeprofessor: Navorsing
Senior Lektor
Senior Laboratoriumtegnikus
Senior Laboratoriumtegnikus
Senior Laboratoriumtegnikus
Senior Laboratoriumtegnikus
Senior Laboratoriumtegnikus
Administratiewe Beampte