Opleiding

Olpeidingswerkswinkels en webinare

Die volgende geskeduleerde opleidingswebinare oor kwalitatiewe navorsingsmetodologie word in 2022 aangebied. Vir vedere inligting of ondersteuning met besprekings, kontak Me Joyce Matsietso.