Personeel

Direkteur se kantoor

  Prof Petra Bester

  Direkteur
  +27 18 299 2095
  petra.bester@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257B, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Transdissiplinêre benaderings om Suid-Afrikaanse publieke gesondheidsisteme te versterk.

  Me Terzie Denton

  Sekretaresse vir die Direkteur
  +27 18 299 2094
  terzie.denton@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257A, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

  Me Juanita Brits

  Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2641
  juanita.brits@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 257D, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

Transdissiplinêre Navorsing

  Dr Christi Niesing

  Senior Dosent
  +27 18 299 2098
  christi.niesing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 258, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

  Prof Lanthé Kruger

  Medeprofessor
  +27 18 299 2093
  lanthe.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 260, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Epidemiologie, nie-oordraagbare siektes en bevordering van kardiovaskulêre gesondheid

  Me Karlien van Schalkwyk

  Dosent
  +27 18 299 2090
  karlien.smit@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 264, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Transdissiplinêre benadering, gesondheidsberoepsopleiding, gesondheidsbevordering, voeding.

  Me Germari Kruger

  Navorsingsassistent
  +27 18 299 2061
  germari.kruger@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 270, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

  Me Joyce Matsietso

  Administratiewe Assistent in die CIR-kantoor
  +27 18 299 2512
  joyce.matsietso@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 262, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom

Positiewe Sielkunde

  Prof Lusilda Schutte

  Medeprofessor
  +27 18 299 1104
  lusilda.schutte@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 267, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid, psigologiese assessering, psigometrie.

  Dr Christelle Liversage

  Senior Dosent
  +27 18 299 2519
  christelle.liversage@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 263, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Positiewe sielkunde, opleiding en ontwikkeling, welstandsbevordering.

Verbruikerswetenskappe

   Prof Annchen Mielmann

  Navorser (NRF gradering kategorie: Y2)
  +27 18 299 2474
  Gebou F15, Kamer 112, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Voedsel, sensories en verbruikerswetenskappe

  Prof Daleen van der Merwe

  Navorser (NRF gradering kategorie: C2)
  +27 18 299 2476
  daleen.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou F15, Kamer 110, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Verbruikersbesluitneming, verbruikers inligtingsbronne en inligtingverkryging.

Sekondêre Navorsers

  Prof Minrie Greeff

  Navorser
  +27 18 285 2665
  minrie.greeff@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 141, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  MIV en VIGS, MIV-stigma en gemeenskapsontwikkeling.

  Prof Wayne Towers

  Navorser
  +27 18 285 2291
  wayne.towers@gmail.com
  Gebou G16, Kamer 136 B, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
  Menslike molekulêre genetika, bevolkingsgenetika, navorsingsetiek.

Buitengewone Benoemings

   Dr Angelina Wilson-Fadiji

  Navorsing Spesialis
  +27 18 299 ****
  wilson.angelina1311@gmail.com
  Bevordering van geestesgesondheid, gesondheidsbevordering, adolessente geestesgesondheid, kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing, modulering van strukturele vergelykings, sielkunde van adolessente, positiewe sielkunde.

   Dr Izanette van Schalkwyk

  Navorser
  +27 18 299 ****
  izanette@telkomsa.net
  Programme of intervensies vir adolessente en gesinne om persoonlike, rasionele en kollektiewe welstand aan te moedig.

   Prof Markus Depfenhart

  Plastiese en Estetiese Chirurg; Navorser
  +27 18 299 ****
  dr@drdepfenhart.de
  Duitsland, Potchefstroom
  Estetiese en Regeneratiewe Medisyne; Plastiese Chirurgie; Noodgeneeskunde; Proteïen- en Peptiedontwerp; Vel; Velsorg; IP- en IP-Reg; Besigheid en Bestuur; Stamselle; Mediese Toestelle.

  Prof Marié Wissing

  Senior Navorser
  +27 18 299 1721
  marie.wissing@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 255, Potchefstroom Kampus, Potchefstroom
   Positiewe sielkunde, psigofortologie, psigososiale gesondheid en sterk punte.

Nadoktorale genote

   Dr Amanda Cromhout

  Nadoktorale genoot
  +27 18 299 ****
  amanda.cromhout@nwu.ac.za
  Building G16, Room 270, Potchefstroom Campus, Potchefstroom
  Positiewe sielkunde, meting van psigososiale welstand.

   Dr Sunday Onagbiye

  Nadoktorale genoot
  +27 18 299 ****
  onagbiyesunday@gmail.com
  Physical activity intervention in public health, epidemiology, non-communicable diseases, cardiometabolic disease, health education and health promotion.

   Dr Julius Ololade Baruwa

  Nadoktorale genoot
  baruwaololade@gmail.com
  Ontwikkelingstudies, MIV-voorkoming, voorplantingsgesondheid, gesondheidsopnames, MIV, huwelike, seksuele oordraagbare siektes, infeksie.