Projekte

Navorsingsgroepe in COMPRES

Rasionaal

'N Navorsingswerkgroep in COMPRES is 'n groep kundiges wat saamwerk om spesifieke doelstellings vir navorsing te bereik. Die groepe is domeinspesifiek en fokus op bespreking of aktiwiteit rondom 'n spesifieke vakgebied. Die term kan soms verwys na 'n interdissiplinêre samewerking van navorsers wat aan nuwe aktiwiteite werk.

Die lewensduur van 'n werkgroep kan tussen 'n paar maande en 'n paar jaar duur. Sulke groepe het die neiging om 'n 'kwasi-permanente bestaan' te ontwikkel wanneer die opdrag gegee is; vandaar die behoefte om die werkgroep te ontbind (of uit te faseer) wanneer die doelwit (te) bereik is.

'N Werkgroep se prestasie bestaan ​​uit die individuele resultate van al sy individuele lede. Die prestasie van 'n span bestaan ​​uit individuele resultate en gesamentlike resultate. Tans neem die werkgroeplede nie verantwoordelikheid vir ander resultate as hul eie nie. Aan die ander kant het spanne sowel individuele as wedersydse aanspreeklikheid nodig. Daar is meer inligtingdeling, meer groepbesprekings en besprekings oor die gesprek binne die spesifieke belangstellingsveld.

'N Werkgroep kan hulself ook 'n groep kennis of sakke kennis noem.

Die belangrikste idee is om samewerking, gesprek en aanpassing ten opsigte van navorsingsfokusse te stimuleer, oorvleueling te voorkom en produktiwiteit en mentorskap te bevorder.

1. Onderprogram vir kinders, jeugdiges en gesinsgesentreerd

Navorsingsgroepe


    Kinderbeskerming
    Terapeutiese intervensies deur kinders en gesinne
    Kinder- en adolessente psigoterapie
    Gesinsverhoudinge
    Jeug in gevaar
    Die beste belang vir die deelname van die kind en die kind
    Geslagsintegrasie
    Intergenerasionele werk
    Gesinne met spesiale behoeftes.

2. Subprogram vir volhoubare psigososiale gesondheid en welstand

Navorsingsgroepe


    Prestasiesielkunde
    Omgewings- / bewaringsielkunde
    Bewysgebaseerde assessering en ingrypings
    Volhoubare lewensbestaan ​​in kwesbare gemeenskappe
    Gesonde veroudering
    Betrokke studiebeurs
    Psigometriese en eko-metrieke navorsing.

3 Psigososiale aspekte van nie-oordraagbare siektes Subprogram vir navorsing

Navorsingsgroepe


    Nie-indringende benadering tot leefstylsiektes, nie-oordraagbare siektes en las van siektes
    Sosiale aspekte, hantering van gestremdhede en interprofessionele sorg
    Uitbranding en balans tussen werk en lewe.

4. Psigososiale patologie, teenspoed en uitdagings in die subprogram van gemeenskappe

Navorsingsgroepe


    Trauma en trauma-verwante navorsing
    Selfregulering en hantering
    Forensiese praktyk (FORSE)
    Slagofferbemagtiging
    geweld
    Neuro-ontwikkelingsafwykings (NEURODO).

5. Interne mentorskapprogram vir jong navorsers of laatgangers in die akademie

    Navorsingsleiding
    Artikel skryf en publikasie
    Navorsingsmetodologie
    Projekbestuur
    Etiek en navorsingsintegriteit
    Befondsing en toelaes
    Navorsingsraamwerke en persoonlike ontwikkeling
    Tydbestuur
    Databeheer en rekordhouding
    Transdissiplinêre navorsing
    Gemeenskapsbetrokkenheid
    AvOL.