Navorsingsgroepe en Fokus Areas

 

Current Research Projects

 

Navorsingsgroepe in COMPRES

Rasionaal

`n Navorsingswerkgroep in COMPRES is 'n groep kundiges wat saamwerk om spesifieke doelstellings vir navorsing te bereik. Die groepe is domeinspesifiek en fokus op bespreking of aktiwiteit rondom 'n spesifieke vakgebied. Die term kan soms verwys na `n interdissiplinêre samewerking van navorsers wat aan nuwe aktiwiteite werk.

Die lewensduur van 'n werkgroep kan tussen 'n paar maande en 'n paar jaar duur. Sulke groepe het die neiging om 'n 'kwasi-permanente bestaan' te ontwikkel wanneer die opdrag gegee is; vandaar die behoefte om die werkgroep te ontbind (of uit te faseer) wanneer die doelwit (te) bereik is.

`n Werkgroep se prestasie bestaan ​​uit die individuele resultate van al sy individuele lede. Die prestasie van 'n span bestaan ​​uit individuele resultate en gesamentlike resultate. Tans neem die werkgroeplede nie verantwoordelikheid vir ander resultate as hul eie nie. Aan die ander kant het spanne sowel individuele as wedersydse aanspreeklikheid nodig. Daar is meer inligtingdeling, meer groepbesprekings en besprekings oor die gesprek binne die spesifieke belangstellingsveld.

`n Werkgroep kan hulself ook 'n groep kennis of sakke kennis noem.

Die belangrikste idee is om samewerking, gesprek en aanpassing ten opsigte van navorsingsfokusse te stimuleer, oorvleueling te voorkom en produktiwiteit en mentorskap te bevorder.

Subprogram vir Kinders, Jeug en Gesinne

Navorsingsgroepe

 • Kinderbeskerming
 • Terapeutiese intervensies deur kinders en gesinne
 • Kinder- en adolessente psigoterapie
 • Gesinsverhoudinge
 • Jeug in gevaar
 • Die beste belang vir die deelname van die kind en die kind
 • Geslagsintegrasie
 • Intergenerasionele werk
 • Gesinne met spesiale behoeftes

Subprogram vir Volhoubare Psigososiale Gesondheid en Welstand

Navorsingsgroep

 • Prestasiesielkunde
 • Omgewings- / bewaringsielkunde
 • Bewysgebaseerde assessering en ingrypings
 • Volhoubare lewensbestaan ​​in kwesbare gemeenskappe
 • Gesonde veroudering
 • Psigometriese en eko-metrieke navorsing

Subprogram vir Navorsing in Psigososiale Aspekte van Nie-Oordraagbare Siekte

Navorsingsgroepe

 • Nie-indringende benadering tot leefstylsiektes, nie-oordraagbare siektes en las van siektes
 • Sosiale aspekte, hantering van gestremdhede en interprofessionele sorg
 • Uitbranding en balans tussen werk en lewe

Subprogram vir Psigososiale Patologie, Teenspoed en Uitdagings van Gemeenskappe

Navorsingsgroepe

 • Trauma en trauma-verwante navorsing
 • Selfregulering en hantering
 • Forensiese praktyk (FORSE)
 • Slagofferbemagtiging
 • Geweld
 • Neuro-ontwikkelingsafwykings (NEURODO)

Interne Mentorskap vir Jong Navorsers of Laatintreders tot die Akademie

 • Navorsingsleiding
 • Artikel skryf en publikasie
 • Navorsingsmetodologie
 • Projekbestuur
 • Etiek en navorsingsintegriteit
 • Befondsing en toelaes
 • Navorsingsraamwerke en persoonlike ontwikkeling
 • Tydbestuur
 • Databeheer en rekordhouding
 • Transdissiplinêre navorsing
 • Gemeenskapsbetrokkenheid
 • AvOL