Personeel

Kantoor van die Navorsingsdirekteur

Retha Bloem

  Prof Retha Bloem

  Navorsings Direkteur
  +27 21 8643593
  Retha.Bloem@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  BSW BA (Hons) sosiologie MMW MA DPhil (UP)
  Hoër Onderwys Bestuur, Sosiale geregtigheid en transformasie, Menswaardigheid en Navorsingsintegriteit


  Prof Elmien Crofford

  Medeprofessor en COMPRES Navorsingskoördineerder
  +27 16 910 3505
  Elmien.Truter@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G19.5, Vanderbijlpark
  BA Maatskaplike Werk (Universiteit Stellenbosch); MA Forensiese praktyk (NWU Potchefstroom); PhD in Maatskaplike Werk (NWU Vanderbijlpark)
  Kinderbeskerming


  Prof Vincent Mabvurira

  Medeprofessor
  018 389 2233
  Vincent.Mabvurira@nwu.ac.za
  Office 128, Building A17, Mahikeng
  PhD Social Work (UL), MSW (UZ), BSW (UZ)
  Omgewingsmaatskaplike werk; IKS; Godsdiens, spiritualiteit en maatskaplike werk


Operational Manager: Western Cape regional office

  Mev Abigail Warne (SKJF)

  Finansiële beampte
  +27 21 864 3593
  Abigail.Warne@nwu.ac.za
  Noordwes-Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  Diploma in Sekretariële Studies


  Mv Louise van Wyk (SKJF)

  Administrasie assistent
  +27 21 864 3593
  Louise.VanWyk@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  Grade12, Certificate Office Management Course, Advance Office Management, Christian Emergency and Trauma Counseling


  Mv Melanie Strydom

  Administratiewe Beampte
  +27 21 864 3593
  Melanie.Strydom@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap , Potchefstroom
  Graad 12, Sertifikaat in Kantoorbestuur, Sertifikaat in Gevorderde Kantoorbestuur


Projek administrateurs

  Mev Elinda de Klerk

  Project Administrator
  25988654@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer G04B, Potchefstroom
  BA Psychology and Sociology BA Honours in Psychology MA Research Psychology PhD Psychology (2022-present)
  Forensic Psychology and Research Methodology


  Mev Jessica Daniel-Smit

  Project Administrator
  +27 18 299 1745
  26159600@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer G11, Potchefstroom
  BA Psychology and Labour Relations, Honours Psychology


  Mnr Ryan du Toit

  Project Administrator
  ryan.dutoit@nwu.ac.za
  MHSC in Research Psychology (Distinction)
BHons Psychology (Distinction)
Bcom Industrial Psychology and Labour Relations (Distinction)
Bcom Management Accountancy
  Research Methodology and Community Psychology


Researchers in Psychology

Researchers in Social Work

  Dr Lucé Pretorius

  Lektor, Vakgroep Adjunkleier
  016 9103428
  21619247@nwu.ac.za
  Gebou A21, Kamer G19.3, Vanderbijlpark
  PhD in Maatskaplike Werk, Meesters in Maatskaplike Werk, BSW
  Innoverende en responsiewe maatskaplikewerkopvoeding en -beleid, met besondere aandag aan kliëntegeweld en digitalisering van maatskaplikewerkpraktyk


  Dr Pieter John Boshoff

  Senior Lektor
  082 771 2413
  Pieter.Bosshoff@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer 224, Potchefstroom
  PhD (Maatskaplike Werk)
  Beroepsmaatskaplike werk, Trauma


Navorsing Sielkunde Interns

  Ms Rosalind Elmer-English

  Research Psychology Intern
  47887303@mynwu.ac.za
  Building E8, Room G11, Potchefstroom
  Bachelor of Applied Social Science (Counselling and Psychology) Bachelor of Social Science Honours (Psychology) Master of Health Sciences in Research Psychology (current)


Buitengewone Professors

  Prof Ansie Fouché

  ansiefouche@uaeu.ac.ae
  Professor of Social work Department of Social Wellbeing Colleges of Humanites and Social Sciences United Arab Emirates University Al Ain, Abu Dhabi,
  Child sexual abuse; strenghts-based studies and interventions; child protection; resilience

  Prof Hendri Coetzee

  Buitengewone medeprofessor en direkteur van die Nature's Valley Trust
  hendri@naturesvalleytrust.co.za
  As an engaged scholar, Prof Hendri’s main research focus encompasses community, conservation and social-environmental topics such as human-environment interactions, community engagement, community well-being, community impact, community-based conservation

  Prof Kobus Du Plooy

  Buitengewone Professor en Kliniese Sielkundige
  +27 18 299 1745
  kobus.duplooy@nwu.ac.za
  Potchefstroomkampus, JCC Gebou E8, Kantoor 238B, Potchefstroom
  B.Mil Menslike Wetenskappe, B.Soc. Sci Hons Sielkunde M.Sc. Kliniese Sielkunde PhD Dip: PDD (Poligraaf)
  Interaksionele Terapie - Kliniese Sport & prestasie Sielkunde - Psigo-regs werk