Tuis

Oorsig

Die navorsingsentiteit Medisyneverbruik in Suid-Afrika (MUSA) streef daarna om ’n internasionaal-erkende rolspeler te wees in die skepping van ’n volhoubare en veilige omgewing vir die gebruik van medisyne om sodoende ’n positiewe impak op die gesondheidsprofiel van gemeenskappe in Suider-Afrika te hê. Ons wil graag deur middel van hoë gehalte navorsing en nagraadse opleiding toepaslike medisyneverbruik in Suider-Afrika bevorder. Studente wat hulle nagraadse studies voltooi, kan vooruitsien na loopbane wat aan die voorpunt van Farmasie staan. 

MUSA het die unieke navorsingsdoelwit om daardie faktore te begryp wat die toepaslike gebruik van medisyne deur pasiënte in die Suider-Afrikaanse gesondheidsorgkonteks beïnvloed. MUSA, wat in 2008 as nisarea gestig is, is hoogs relevant in die konteks van die Suid-Afrikaanse gesondheidsorgstelsel, wat ernstige uitdagings op verskeie fronte ervaar.
Hierdie uitdagings sluit in die vinnige toename in gesondheidsorguitgawes, veral die koste van medisyne, die gebrek aan toegang tot noodsaaklike medisyne, die gebruik, misbruik of irrasionele gebruik van medisyne, en die hoë las van chroniese siektes, en siektes soos MIV/vigs, tuberkulose, Covid-19 en seksueel-oordraagbare siektes, wat ’n nasionale bedreiging inhou. Ander uitdagings sluit die implementering van die Nasionale Ontwikkelingsplan (Visie 2030) in met sy nege gesondheidsdoelwitte om die gesondheidstelsel te versterk en die gesondheid en welstand van die bevolking te verbeter.