Kantoor van die Navorsingsdirekteur

Kantoor van die Navorsingsdirekteur

Retha Bloem

  Prof Retha Bloem

  Navorsings Direkteur
  +27 21 8643593
  Retha.Bloem@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  BSW BA (Hons) sosiologie MMW MA DPhil (UP)
  Hoër Onderwys Bestuur, Sosiale geregtigheid en transformasie, Menswaardigheid en Navorsingsintegriteit


  Prof Elmien Truter

  Medeprofessor, NNS-gegradeerde navorser en promotor; Navorsingskoördineerder: Vanderbijlpark Kampus
  +27 16 910 3505
  Elmien.Truter@nwu.ac.za
  Gebou 9A, Kantoor G17.6, Vanderbijlpark
  BA (Maatskaplike Werk) - Universiteit van Stellenbosch; MA (Forensiese Praktyk) - NWU; PhD (Herstelvermoë in maatskaplike werkers in kinderbeskerming) NWU
  Maatskaplike werk in kinderbeskerming


  Prof Vincent Mabvurira

  Medeprofessor in Maatskaplike werk; Navorsingskoördineerder: Mahikengkampus
  +27 73 112 4150
  Vincent.Mabvurira@nwu.ac.za
  Bachelor of Social Work Honours Degree (University of Zimbabwe)
Master of Social Work (University of Zimbabwe)
PhD Social Work (University of Limpopo)
  Interface among religion, spirituality and social work; child welfare; environmental social work


Operational Manager: Western Cape regional office

  Mev Abigail Warne (SKJF)

  Finansiële beampte
  +27 21 864 3593
  Abigail.Warne@nwu.ac.za
  Noordwes-Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  Diploma in Sekretariële Studies


  Mv Louise van Wyk (SKJF)

  Administrasie assistent
  +27 21 864 3593
  Louise.VanWyk@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap, Potchefstroom
  Grade12, Certificate Office Management Course, Advance Office Management, Christian Emergency and Trauma Counseling


  Mv Melanie Strydom

  Administratiewe Beampte
  +27 21 864 3593
  Melanie.Strydom@nwu.ac.za
  Noordwes Universiteit,18 Malan Straat, Wellington 7655, Wes-Kaap , Potchefstroom
  Graad 12, Sertifikaat in Kantoorbestuur, Sertifikaat in Gevorderde Kantoorbestuur


Projek administrateurs

  Mev Elinda de Klerk

  Project Administrator
  25988654@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer G04B, Potchefstroom
  BA Psychology and Sociology BA Honours in Psychology MA Research Psychology PhD Psychology (2022-present)
  Forensic Psychology and Research Methodology


  Mev Jessica Daniel-Smit

  Project Administrator
  +27 18 299 1745
  26159600@nwu.ac.za
  Gebou E8, Kamer G11, Potchefstroom
  BA Psychology and Labour Relations, Honours Psychology


  Mnr Ryan du Toit

  Project Administrator
  ryan.dutoit@nwu.ac.za
  MHSC in Research Psychology (Distinction)
BHons Psychology (Distinction)
Bcom Industrial Psychology and Labour Relations (Distinction)
Bcom Management Accountancy
  Research Methodology and Community Psychology


  Dr Wandile Fundo Tsabedze

  Project Administrator
  073 046 8123
  B Soc Sci in Psychology
Honours Degree in Psychology
Master of Social Science in Psychology (research)
Ph.D. in Psychology


Navorsing Sielkunde Interns

  Ms Arina Visagie

  Research Psychology Intern
  44532857@mynwu.ac.za
  Building E8, Room G10, Potchefstroom
  Bachelor of Arts Psychological Counselling (UNISA) Bachelor of Honours Psychological Counselling (UNISA)


  Ms Megan Barnard

  Research Psychology Intern
  0182994289
  36616273@nwu.ac.za
  Building E8, Room G04A, Potchefstroom
  Bachelor of Arts Psychology Bachelor of Health Sciences Honours in Psychology Master of Health Sciences in Research Psychology (current)


  Ms Tebogo Matlou

  Research Psychology Intern
  30252954@nwu.ac.za
  Building E8, Room G10, Potchefstroom
  Bachelor of Health Sciences Honours in Psychology


Post doctoral Fellows