Me. Charmaine Stone

+27 (0)18 299 1778
+27 (0)87 231 5480 (faks)

charmaine.stone@nwu.ac.za

Posadres
Navorsingsfokusarea:  Fisiese aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FaSRek)
Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Privaatsak X6001
Potchefstroom, Suid-Afrika
2520

Fisiese adres
Fisiese aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FaSRek)
Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
Gebou K3, kamer 106, 1ste vloer
H.v. Meyer en Thabo Mbeki-rylaan
Potchefstroom, Suid-Afrika
2531