Mnr Wayde Douglas

Dosent
MA Menslike Bestuurswetenskap
  +27 18 389 2897
  37202685@nwu.ac.za
  Gebou A2 (Basisgebou), Blok C, Kamer G66 Mahikengkampus
Perseptuele vaardighede, LTAD, generiese afrigting, tennis, rugby, video-analise

Dr Mark Kramer

Senior Lektor
Ph.D., M.A. (Biokinetika), B.Com. HMS
  +27 18 2285 262
  Mark.Kramer@nwu.ac.za
  Gebou K3, Kamer 103, PhaSRec
Biomeganika en oefenfisiologie

Prof Hanlie Moss

Navorsings Direkteur
  +27 18 299 1778
  hanlie.moss@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K3
Biokinetics

Me Charmaine Stone

Administratiewe beampte vir die Navorsingsdirekteur
  +27 18 299 1778
  charmaine.stone@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K3

Wroclaw Universiteit

Prof Stanislaw Czyz

Buitengewone mede professor
  stanislaw.czyz@nwu.ac.za
• Motoriese leer en beheer • Talent identifisering

Mede-professor Martinique Sparks

Snr Navorser
  +27 18 299 1770
  martinique.sparks@nwu.ac.za
  Gebou K3 Kantoor 103

Mede professor Melainie Cowdery Cameron

Buitengewone Professor
  University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia

Prof Anita Pienaar

Professor
BA; HED; BA Hons; MA; PhD
  +27 18 299 1796
  anita.pienaar@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K3
Kinderkinetika (neuro-motorrise ontwikkeling van kinders), sport talent identifisering en ontwikkeling

Prof Hans de Ridder

Direkteur: Skool vir Menslike Bewegingswetenskappe
BA; BA Hons; MA; PhD
  +27 18 299 1800
  hans.deridder@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Begou K3 Kantoor G06
Kinantropometrie, antropometrie, sportwetenskap, biokinetika

Prof Andries Monyeki

Programleier: Menslike Bewegingskunde
BA; HED; BA Hons; MA; PhD
  +27 18 299 1790
  andries.monyeki@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K4

Mede-professor Dané Coetzee

Senior Lektor en Kinderkinetikus
BA (human movement science) & Psych; BA Hons (kinderkinetics); MA (kinderkinetics); PhD
  +27 18 299 1792
  dane.coetzee@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou k3
Perseptuele motorontwikkeling, sportwetenskap (swem), kinderwelstand en gesondheidsverbetering, professionele internskap, verskillende gestremdhede visie-terapie

Mede-professor Ben Coetzee

Mede Professor
BSc; BSc Hons; MSc; PhD
  +27 18 299 1803
  ben.coetzee@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21
Toegepaste oefening en sportfisiologie

Mede-professor Ankebé Kruger

Senior Lektor
BComm; BA Hons; MSc; PhD
  +27 18 299 1793
  ankebe.kruger@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21
Sportwetenskap en Sportsielkunde

Dr Mariëtte Swanepoel

Snr lektor
BA; BA Hons; MA; PhD (biokinetika)
  +27 18 285 2282
  12262404@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde,Gebou 21

Dr Henriëtte Hammill

Senior Lektor
  +27 18 285 2562
  henriette.hammill@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21

Dr Yolandi Willemse

Sportwetenskaplike
BA; BA Hons; MA (human movement science); PhD
  +27 18 299 1811
  yolandi.willemse@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21
Sportwetenskap

Dr Pieter van den Berg

Senior Lektor: Programleier: Diploma in Sportkunde
BA; BA Hons; MA; PhD
  +27 18 299 1802
  pieter.vandenBerg@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21
Video-analise en sportkunde

Dr Elriena Eksteen

Bestuurder: Akademiese Administrasie en Ondrerrig, Senior Lektor
  +27 18 299 2023
  elriena.eksteen@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde,Gebou K21

Dr Theron Weilbach

Senior Lektor
BCom; BA Hons; MA, PhD
  +27 18 299 2037
  theron.weilbach@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K4

Mr Retief Broodryk

Lektor
BA; BA Hons (human movement science); MA (sport science)
  +27 18 299 1863
  retief.broodryk@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21
Rugby-unie, afrigting, besluitneming, visie

Dr Adele Broodryk

Senior Lektor
  +27 18 299 1804
  adele.broodryk@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K21

Dr Barry Gerber

Junior Lektor en Bestuur: Kliniek vir Kinderkinetika
BA (human movement science); BA Hons (kinderkinetics); MA (kinderkinetics)
  +27 18 299 1773
  Pretland@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K3
Kinderontwikkeling (0 tot 13 jaar)

Me Wilmarie du Plessis

Lektor
BA (human movement science)(psychology); BA Hons (kinderkinetics)
  +27 18 299 1797
  wilmarie.duplessis@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K3
Kinderkinetikus

Dr Cindy Kriel

Lektor
BA; BA Hons; MA (recreation)
  +27 18 299 4206
  cindy.kriel@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K4
Rekreasiekunde

Dr Cornelia Schreck

Lektor
BA; BA Hons, MA
  +27 18 299 1896
  cornelia.schreck@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde. Gebou k4

Me Yolanda Stevens

Programleier: Rekreasie kunde, Lektor
  +27 18 299 2038
  yolanda.stevens@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou K4
Rekreasiekunde

Dr Abie van Oort

Junior Lektor
BSc (human movement science and physiology); BSc Hons (biokinetics); MSc (biokinetics)
  +27 18 285 2281
  abie.vanoort@nwu.ac.za
  Fanie du Toit Sportsgronde, Gebou k21

Dr Mariaan van Aswegen

Lektor
  +27 18389289
  20383800@nwu.ac.za
Biokinetics Pediatric / Child biomechanics

Mede-professor Dorita du Toit

Senior Lektor
  +27 18 299 1716
  dorita.dutoit@nwu.ac.za
Fisieke aktiwiteit en Motorise leer