Meestersgrade

Meestersgraad in Gesondheidswetenskappe in Menslike Bewegingskunde

Kwalifikasiekode: 8DH N01

Kurrikulum: G801P 

 

Meestersgraad in Gesondheidswetenskappe in Rekreasiekunde

Kwalifikasiekode: 8CN N01

Kurrikulum: G801P 

 

Doktorsgrade

Doctor Philosophiae in Gesondheidswetenskappe in Menslike Bewegingskunde

Kwalifikasiekode: 8CB R05 G901P

Kurrikulum: G901P

Doctor Philosophiae in Gesondheidswetenskappe in Rekreasiekunde

Kwalifikasiekode: 8CB R11

Kurrikulum: G901P