Besoek Ons

Fisiese adres:

Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes Universiteit
Potchefstroom
2520

Uitvoerende Dekaanskantoor:

Me Wilna Viljoen
+27 (0)18 299 2224 

Me Riana Muller
Senior Fakulteitsadministrateur
Gebou G16, Kamer 236, Potchefstroom

Akademiese Adviseurs:

Vir meer spesifieke program navrae kontak:
https://health-sciences.nwu.ac.za/af/akademiese-adviseurs

Voorgraadse Administrasie:

Epos: Me Annelien Beckley
Vise Fakulteitsadministrateur (Voorgraads en Honneurs)
Gebou G16, Kamer 241F, Potchefstroom

Nagraadse Administrasie

Epos: Me Susan Lindeque
Vise Fakulteitsadministrateur (Hoër grade)
Gebou G16, Kamer 241, Potchefstroom