Uitvoerende Dekaanskantoor

  Prof Awie Kotzé

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Gesondheidswetenskappe
  +27 18 299 2223
  Awie.Kotze@nwu.ac.za
  Gebou G16, Lokaal 234, Potchefstroomkampus, Potchefstroom

  Prof Jeanetta du Plessis

  Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie
  +27 18 299 2274
  jeanetta.duplessis@nwu.ac.za
  Gebou G2 Kamer 101, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
  BPharm, MSc [Farmaseutika], PhD [Farmaseutika], DTO
  Geneesmiddelaflewering; Transdermal Geneesmiddelaflewering; Topikale Geneesmiddelaflewering; Kosmeseutika

  Prof Ushotanefe Useh

  Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebbendeverhoudings
  +2718 389 2531
  ushotanefe.useh@nwu.ac.za
  Gebou A17, Kamer 106, Mahikeng

  Prof Alida Herbst

  Adjunkdekaan: Onderrig en Leer
  +27 18 299 2606
  Alida.Herbst@nwu.ac.za
  Gebou G16, Kamer 108, Potchefstroom
  BA (Maatskaplike Werk); MA (Maatskaplike Werk met spesialisering in spelterapie); PhD (Maatskaplike Werk)
  Die Psigososiale Gesondheid van individue, groepe en gemeenskappe met spesiale verwysing na aanpassing ná trauma en verlies.