Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Prof Awie Kotzé
+27 18 299 2223
Gebou G16, Lokaal 234, Potchefstroomkampus

Adjunkdekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Jeanetta du Plessis
BPharm, MSc [Farmaseutika], PhD [Farmaseutika], DTO
Geneesmiddelaflewering; Transdermal Geneesmiddelaflewering; Topikale Geneesmiddelaflewering; Kosmeseutika
+27 18 299 2274
+27 87 231 5432
Gebou G2 Kamer 101, Potchefstroomkampus

Adjunkdekaan: Strategie en Besigheidsontwikkeling

Prof Andrew Robinson
+27 18 299 2691
Gebou G16, Kamer 259, Potchefstroomkampus