Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Gesondheidswetenskappe

Prof Awie Kotzé
+27 18 299 2223
Gebou G16, Lokaal 234, Potchefstroomkampus