NAVORSINGSENTITEITE

1. CEN – SENTRUM VAN UITNEMENDHEID VIR VOEDING

Magister Scientiae in Dieetkunde 8DB P01; G802P [C]
Magister Scientiae in Voeding 8CW P01; G802P [C]

Magister Scientiae in Voeding

8DA N01; G801P [R]

Philosophiae Doctor in Wetenskap
MET

 
Dieetkunde 8CD R01; G901P

Voeding

8CD R02; G901P

2. Pharmacen - SENTRUM VAN UITNEMENDHEID VIR FARMASEUTIESE WETENSKAPPE

Magister Scientiae in Farmaseutiese Chemie 8DE N01; G801P
Magister Scientiae in Farmakologie 8DF N01; G801P
Magister Scientiae in Farmaseutika 8DG N01; G801P

Philosophiae Doctor in Farmasie
MET

 
Farmaseutiese Chemie 8CC R01; G901P
Farmaseutika 8CC R02; G901P
Farmakologie 8CC R03; G901P

3. HART – SENTRUM VAN UITNEMENDHEID VIR HIPERTENSIE IN AFRIKA

Magister in Gesondheidswetenskappe in Kardiovaskulêre Fisiologie

8DD N01; G801P [C]

Philosophiae Doctor in Wetenskap
MET

 

Fisiologie

8CD R03; G901P

4. AUTHeR - DIE AFRIKA-EENHEID VIR TRANSDISSIPLINÊRE GESONDHEIDSNAVORSING

Magister Artium in Positiewe Psigologie SAQA 90848

8EY P01;G801P/V

Magister in Gesondheidswetenskappe met Gerontologie

Nie in 2021 aangebied nie

8BN P01;G801P

Magister in Gesondheidswetenskappe in Transdissiplinê Gesondheidsbevordering SAQA 91930

8FB P01; G801P

Magister in Verbruikerswetenskappe 8CM N01; G801P

Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET

 

Positiewe Psigologie

8CB R09; G901P/V
Philosophiae Doctor in Tansdissiplinêre Gesondheidswetenskappe 8CF R01; G901P
Philosophiae Doctor in Verbruikerswetenskappe 8CA R01; G901P

5. PhASRec - NAVORSINGSFOKUSAREA VAN FISIEKE AKTIWITEIT, SPORT EN REKREASIE

Magister in Gesondheidswetenskappe in Menslike Bewegingskunde 8DH N01; G801P
Magister in Gesondheidswetenskappe in Rekreasiekunde 8CN N01; G801P
Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET
 
Menslike Bewegingskunde 8CB R05; G901P
Rekreasiekunde 8CB R11; G901P

6. NUMIQ - KWALITEIT IN VERPLEGING EN VROEDVROUSORG

Meestersgraad in Verpleegkunde (MNSc)
Laaste inname in 2021
MET

 
Verpleegkunde 8CJ N01; G801P
Gemeenskapsverpleegkunde 8CJ N02; G801M

Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET

 
Verpleegkunde 8CB R07; G901P/M

7. COMPRES – GEMEENSKAPSPSIGOSOSIALE NAVORSING

Magister in Gesondheidswetenskappe in Kliniese Psigologie 8FL P01; G801P/M
Magister in Gesondheidswetenskappe in Voorligtingpsigologie 8FM P01;G801P
Magister in Gesondheidswetenskappe in Navorsingpsigologie 8FP P01; G801P
Magister in Maatskaplike Werk 8CS N01; G801P/M/V [R]
Magister in Maatskaplike Werk in Kinderbeskerming 8EU P01; G801P
Magister in Maatskaplike Werk in Forensiese Praktyk 8EV P01; G801P

Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET

 

Psigologie

8CB R10; G901P/M/V
Philosophiae Doctor in Maatskaplike Werk 8CE R01; G901P/M/V

8. MUSA - MEDISYNEVERBRUIK IN SUID-AFRIKA

Magister Pharmaciae in Farmasiepraktyk
MET

 
Farmako-waaksaamheid en Farmako- epidemiologie 8ED P01; G801P
Farmaseutiese ekonomie en beleid 8ED P02; G801P
Farmaseutiese openbare gesondheidsorgbestuur 8ED P03; G801P

Philosophiae Doctor in Farmasie
MET

 
Farmasiepraktyk 8CC R04; G901P

9. OHHRI – BEROEPSHIGIËNE EN GESONDHEIDSNAVORSING INISIATIEF

Magister in Gesondheidswetenskappe in Beroepshigiëne

8FG N01; G801P

Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET

 
Beroepshigiëne 8CB R08; G901P

10. PKGOP - DIE PREKLINIESE GENEESMIDDELONTWIKKELINGSPLATFORM

Magister Scientiae in Farmaseutiese Wetenskappe

SAQA 97390

8BP N01; G801P

Philosophiae Doctor in Wetenskap
MET

 
Farmaseutiese Wetenskappe 8CB R08; G901P

11. CHPE – SENTRUM VIR GESONDHEIDSPROFESSIESONDERRIG

Magister in Gesondheidswetenskappe in Gesondheidsprofessiesonderrig

8FH N01; G801P

Philosophiae Doctor in Gesondheidswetenskappe
MET

 
Gesondheidsprofessiesonderrig 8CB R12; G901P