Welkom eerstejaarstudente van 2021 by die NWU, Fakulteit Gesondheidswetenskappe!

Laai jou Fakulteit Gesondheidswetenskappe Registrasie- en Oriënteringsprogram 2021 hier af.

Laai u Fakulteitinligtingsgids en kampuskaart hier af:

Inligtingsboekie

Kampuskaart