Fisiese adres:

Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes Universiteit
Potchefstroom
2520

Uitvoerende Dekaanskantoor:

Me Wilna Viljoen
+27 (0)18 299 2224  

Waarnemende Fakulteitskoördineerders:

Dr Elizabeth Smit
+27 (0)18 389 2459

Dr Hayley Walker-Williams
+27 (0)16 910 3416

Akademiese Adviseurs:

Vir meer spesifieke program navrae kontak:
http://health-sciences.nwu.ac.za/af/akademiese-adviseurs

Voorgraadse Administrasie:

Me Annelien Beckley
Vise Fakulteitsadministrateur (Voorgraads en Honneurs)
  +27 18 285 2376
  +27 18 299 4014
  Gebou G16, Kamer 241F, Potchefstroom

Nagraadse Administrasie

Me Susan Lindeque
Vise Fakulteitsadministrateur (Hoër grade)
  +27 18 299 4013
  +27 18 299 4014
 Gebou G16, Kamer 241, Potchefstroom