Fisiese adres:

Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes Universiteit
Potchefstroom
2520

Uitvoerende Dekaanskantoor:

Me Wilna Viljoen
+27 (0)18 299 2224  

Waarnemende Fakulteitskoördineerders:

Dr Elizabeth Smit
+27 (0)18 389 2459

Dr Hayley Walker-Williams
+27 (0)16 910 3416

Voorgraadse Administrasie:

Me Annelien Beckley
Hoof Administratiewe Beampte: Voorgraadse Onderrig-leer
  +27 18 285 2376
  +27 18 299 4014
  Gebou G16, Kamer 241F, Potchefstroom

Nagraadse Administrasie:

Me Susan Lindeque
Hoof Administratiewe Beampte (Hoër grade)
  +27 18 299 4013
  +27 18 299 4014
 Gebou G16, Kamer 241, Potchefstroom